Ziedot

Mūsu biedrības mērķi ir pilnveidot sabiedrības izpratni par veselības veicināšanu cukura diabēta pacientiem kā slimības un īpaša dzīves veida būtību, veidojot sabiedrībā sapratni par cukura diabēta slimnieku īpašajām vajadzībām, slimības riska faktoriem, organizējot informācijas dienas, lekcijas un publikācijas preses izdevumos, radio un televīzijā.

Lai biedrība varētu sekmēt diabēta pacientu ārstēšanu, apmācību un aprūpi, organizējot praktiskas nodarbības slimības gaitas paškontrolē, kā arī aizstāvēt cukura diabēta pacientu tiesības medicīniskajā un sociālajā jomā, ir nepieciešams piesaistīt arī sabiedrības, pašvaldību un citu organizāciju līdzdalību iespējā saglabāt veselību un labu dzīves kvalitāti.

Aicinām atbalstīt biedrības mērķus, ziedojumu ieskaitot biedrības kontā.

AS “Swedbank”, LV29HABA0551034701633