14 Jūn

Par pasākuma diabēta pacientiem un to ģimenes locekļiem

Biedrība kā viena no sabiedriskā labuma organizācijām citstarp piedalās līdzfinansējuma projektu konkursos, lai tādējādi rastu līdzekļus Biedrības aktivitāšu nodrošināšanai. Šajā gadā Biedrība, piedaloties Liepājas pilsētas pašvaldības organizētajā projektu konkursā, ieguva līdzfinansējumu pasākuma “Pašmenedžments – cukura diabēta ārstēšanas pamats”, kura ietvaros šā gada 29.jūnijā Ziemupē, “Dvēseles veldzes dārzā” (Liepājas Neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrā) notiks pasākums diabēta pacientiem un to ģimenes locekļiem, ar mērķi palīdzēt bērnu vecākiem un citiem ģimenes locekļiem iejusties diabēta slimnieka lomā, censties izprast tā vajadzības, pielāgoties situācijām utt.

            Projekta mērķis ir izglītot triju paaudžu cukura diabēta pacientus un viņu tuviniekus diabēta kontroles un aprūpes jautājumos, nodrošinot psiholoģisku atbalstu un radošu brīvā laika pavadīšanu. Projekta aktualitāti un nepieciešamību determinē ierobežotais veselības aprūpes pakalpojumu klāsts cukura diabēta pacientu aprūpē, kur galvenais akcents liekams uz paša pacienta vai viņa tuvinieku izglītotības, informētības un motivācijas līmeni. Izglītots, informēts un motivēts diabēta pacients vai viņa tuvinieki jeb adekvāts cukura diabēta pašmenedžments rezultējas ar labāku slimības vadību un mazāku komplikāciju risku, kas nozīmē mazāku slogu veselības un sociālās aprūpes jomā, saglabājot personas darbaspējas un sniedzot ieguldījumu sabiedrības attīstībā. Projekta mērķauditoriju veido 2 mērķa grupas – 30 dažādu paaudžu un dažādu cukura diabēta tipu pacienti, kā arī 30 viņu tuvinieki, kopā 60 cilvēku.

Biedrības izstrādātais projekts sasaucas ar Biedrības izvirzītajiem mērķiem – 1) atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Liepājas pilsētā; 2) veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitāti;       3) veicināt sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, kā arī nevalstisko organizāciju starpā.

Pasākuma norises rītā visi pasākuma dalībnieki tiek organizēti nogādāti pasākuma norises vietā Ziemupē, Dvēseles veldzes dārzā. Pēc reģistrācijas tiek veikti veselības mērījumi, kurus nodrošina RSU Liepājas filiālē studējošie topošie mediķi. Katram pasākuma dalībniekam tiek veikti vairāki mērījumi – tiek mērīts pulss un asinsspiediens, kā arī noteikts ķermeņa svars un ķermeņa masas indekss, kā arī glikozes un holesterīna līmenis asinīs. Pēc veselības mērījumiem visi dalībnieki tiek aicināti uz rīta apli, vingrošanu svaigā gaisā. Pēc vingrošanas dalībnieki tiek nodrošināti ar vieglām brokastīm, kafiju un tēju. Pasākuma dalībniekiem tiek nodrošināta 2 stundu lekcija par diabēta aprūpes aktualitātēm un pašmenedžmentu, diabēta aprūpes māsas Ilzes Veilandes vadībā, kas ir pieredzējis speciālists darbā ar diabēta pacientiem. Pēc lekcijas ir paredzēta 1 stundu gara praktiskā nodarbība diabēta paškontroles jautājumos. Pēc lekcijas un nodarbības par aktualitātēm diabēta aprūpē, kontrolē un pašmenedžmentā, tiek organizēta nākamā lekcija par uzturu diabēta pacientiem. Lekciju vadīs Līga Ēriksone, RSU Liepājas filiāles, lektore, māsa. Lekcijas laikā notiek arī kopīgais darbs pie veselības zupas vārīšanas, pēc kā seko pusdienošana un veselības zupas nobaudīšana.

Pēc pusdienām dalībnieki dodas uz 2 stundu psiholoģiskā atbalsta grupas terapiju, ko vada klīniskais psihologs Raisa Immere. Paralēli lekcijām un nodarbībām pasākuma dalībniekiem ir iespēja darboties radošajās darbnīcās, ko vada Dzintra Budovska un Varis Siliņš, kā arī saņemt individuālās konsultācijas sev aktuālajos jautājumos pie diabēta aprūpes māsas un klīniskā psihologa. Vakara izskaņā pasākuma dalībniekiem ir paredzētas vieglas vakariņas. Pēc vakariņām kopīga sadziedāšanās ar Agri Kalniņu, pārrunas par dienā piedzīvoto, dalīšanās emocijās, refleksija. Noslēgumā – pasākuma dalībnieku organizēta atgriešanās Liepājā.

            Pēc kārtējās informatīvās diena 3.jūnijā liela daļa biedru uz pasākumu jau pieteicās, taču vēl ir iespēja to izdarīt, zvanot pa tālruni 20078300 (biedrības vadītājai Agijai Kudrēvičai).