14 Aug

Informatīvā diena 8.septembrī

Atgriežoties pēc pelnītas atpūtas darbā, jau 8.septembrī aicinām visus interesentus ierasties biedrības telpās, kur notiks kārtējā Informatīvā diena. Tās laikā būs iespējams bez maksas veikt cukura, holesterīna un asinsspiediena mērīšanu, noklausīties lekcijas par aktuāliem veselības jautājumiem, kā arī saņemt konsultācijas ar diabētu saistītos jautājumos.

Laipni gaidīts ik viens šā gada 8.septembrī plkst 10-00 Klaipēdas ielā 96A, Liepājā.

22 Mai

Kopā būšana ar Janajiem medijiem

Liepājas Diabēta biedrība, pateicoties Liepājas pilsētas pašvaldības piešķirtajam līdzfinansējumam projektu konkursa “Ilgtermiņa veselības veicināšanas pasākumi ar plašu sabiedrības iesaisti” ietvaros, organizē pasākumu ciklu “Novērtē veselību – izzini diabēta riskus”. Cita starpā veselības mērījumi notika arī Liepājas universitātes Jauno mediju vidū. Eksāmenu drudža pārņemti, taču sprigani, jautri, zinātkārti un galvenais – gana veselīgi!  Paldies pasākuma dalībniekiem, kas padarīja gana nopietnu pasākumu par gana atraktīvu!  Vēlam jums visiem megalabas sekmes eksāmenu kārtošanā/bakalaura aizstāvēšanā!!!

11 Mai

Novērtē veselību – izzini diabēta riskus

 

Liepājas Diabēta biedrība, pateicoties Liepājas pilsētas pašvaldības piešķirtajam līdzfinansējumam projektu konkursa “Ilgtermiņa veselības veicināšanas pasākumi ar plašu sabiedrības iesaisti” ietvaros, organizē pasākumu ciklu “Novērtē veselību – izzini diabēta riskus”. Projekta primārais mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par prediabētu un cukura diabētu, tā būtiskākajiem riska faktoriem un noteikt potenciālos veselības riskus diabēta attīstībai katram, kurš apmeklēs Liepājas Diabēta biedrības rīkotos pasākumus, kā arī pilnveidot pacientu ar cukura diabētu zināšanas veiksmīgākai diabēta pašmenedžmeta nodrošināšanai.

Iedzīvotājiem, kuri apmeklēs Liepājas Diabēta biedrības rīkotos pasākumus, būs noteikti būtiskākie riska faktori, kas saistāmi ar diabēta attīstību, it īpaši 2.tipa diabēta attīstību, kas šobrīd minama kā aktuāla problēma ne tikai pieaugušo vai senioru vidū, bet nu jau arī bērnu un jauniešu vidū, ņemot vērā viņu uztura režīmu, mazkustīgo dzīvesveidu u.c. faktorus. Tiks veikts informatīvais darbs, kā arī atgādināts sabiedrībai par veselības nozīmi, tās saglabāšanu un regulāru veselības kontroļu nepieciešamību. Šī pasākuma ietvaros  bezmaksas veselības mērījumus varēs veikt arī cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem no sociālā riska grupām – pensionāriem, maznodrošinātām personām.

Dzīves pieredze liecina, ka diabēts ir saistīts ar nopietnu komplikāciju attīstību kā rezultātā samazinās dzīves kvalitāte, pieaug veselības aprūpes izmaksas un samazinās dzīves ilgums. Pasaulē 12% no veselības aprūpes budžeta tiek tērēti diabēta ārstēšanai, tādēļ laikus vēršot iedzīvotāju uzmanību uz galvenajiem veselības riskiem un spēju tos atpazīt, un laikus novērst var tikt ietaupīti resursi. Primārā uzmanība jāvērš uz profilaksi, nevis uz sekām, un to paredz Liepājas Diabēta biedrības veidotais projekts.

Veselības mērījumu veikšana un informatīvi – izglītojošo pasākumu norisei tika izvēlēta Liepājas Diabēta biedrība – Klaipēdas iela 96A (Liepāja). Informatīvos pasākumus ar veselības mērījumiem plānots realizēt arī Liepājas universitātes studiju programmas “Jauno mēdiju māksla” studējošiem – Kūrmājas prospektā 13, Liepājā; Latvijas Republikas Valsts robežsardzes Liepājas nodaļai – Zemnieku ielā 6/8, Liepājā; Liepājas Raiņa 6.vidusskolas personālam – šobrīd (pagaidu) adresē K.Ukstiņa ielā 19/23.

Liepājas Diabēta biedrības telpās pasākums notiks šā gada 2.jūnijā. No plkst.10.00 ikviens interesents aicināts ierasties uz mērījumu veikšanu un informācijas iegūšanu. Savukārt plkst.11.00 “Heivo” uztura speciāliste Līga Dobravaļska pastāstīs par savlaicīgi nediagnosticēta un nekontrolēta diabēta riskiem, sevišķu uzmanību veltot hroniskas nieru mazspējas attīstībai. Savukārt ambulatorās aprūpes māsa Līga Ēriksone sniegs ieskatu diabēta profilaksei un rīcībai, lai mazinātu cukura ietekmi uz dzīves kvalitāti.

27 Apr

Latvijas Diabēta federācijas kopsapulce

Kā ikgadu aprīļa mēnesī notika Latvijas Diabēta Federācija kopsapulce, kurā piedalījās arī mūsu biedrības pārstāve, vadītāja Agija Kudrēviča. Šajā kopsapulcē tika arī pārvēlēta federācijas valde.

Paldies Latvijas Diabēta Federācija prezidentei Indra Stelmane ne tikai par lielo ieguldījumu biedrību attīstībā, bet arī par pieaicinātajiem lektoriem! Ar lielu interesi dalībnieki uzklausīja fizioterapeites, profesores Aijas Kļaviņas ieteikumus aktīvākam dzīves veidam – sākt ar mazumiņu, kustēties kaut nedaudz un pamazām paaugstināt slodzi. Biedrību rīcībā nonāca arī A.Kļaviņas izstrādātais buklets ” Dzīvot aktīvi ir vienkāršāk nekā Jūs domājat”. Savukārt par mūsu psihoemocionālo stāvokļa uzlabošanu savus ieteikumus sniedza psihotepateiote Aina Poiša, atgādinot, ka jāsāk ir ar sevis mīlēšanu un cienīšanu, lai tad varētu palīdzēt arī citiem.

Ar lielu prieku sagaidījām arī jaunāko žurnāla “Saule” izdevumu! Šā gada Pasaules Diabēta dienas tēma – Diabēts un ģimene. Žurnāls tuvākajā laikā būs pieejams arī mūsu biedrībā!!

06 Apr

Atskats uz pagājušā gada veikumiem (biedrības valdes priekšsēdētāja A.Kudrēviča)

Šā gada 24.martā notika ikgadējā biedru kopsapulce, kurā tika apkopots iepriekš paveiktais.

2017.gadā biedrība ir organizējusi un novadījusi četras informatīvās dienas, kā arī organizējusi divus papildus pasākumus- sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāli un otru – ar organizāciju “Par sirdi”.

Pieredzes apmaiņas ietvaros biedrība 2017.gadā apmeklēja Saldus diabēta biedrību, Talsu diabēta biedrību un Liepājas Neredzīgo biedrību.

Biedrības vadītāja 2017.gada septembrī apmeklēja diabēta konferenci Lisabonā, iegūstot zināšanas par jaunākajām medicīniskajām tehnoloģijām un citām inovācijām diabēta jomā.

Lielāko daļu no 2017.gada tika organizēta arī uztura apmācība, vingrošana fizioterapeita uzraudzībā, kā arī nūjošana. Biedrība ir piedalījusies vairākos projekta konkursos, lai piesaistītu līdzfinansējumu. 2017.gada nogalē tika uzsākts darbs ar Liepājas mācību iestādēm, tādējādi biedrībai piesaistot bērnus, jauniešus, kā arī pedagogus un mācību iestāžu medicīnas personālu.

Paralēli tam vienu reizi nedēļā biedriem un citiem interesentiem ir iespēja ierasties biedrības dienas centrā, lai iegūtu nepieciešamo informāciju, saņemtu jaunu glikometru, adatas šļircēm un autolancetēm.

Arī šajā gadā biedrība plāno turpināt ikdienas darbu un organizēt vairākus pasākumus, par kuriem informācija būs pieejama turpmāk.

 

19 Mar

Bērns un jaunietis ar cukura diabētu skolas vidē

Šā gada 16.martā  biedrības pārstāves Agija Kudrēviča un Līga Ēriksone viesojās Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē. Viesošanās mērķis bija dalība skolu direktoru seminārā, kura laikā tika sniegts informatīvs ziņojums par bērnu un jaunieti ar cukura diabētu skolas vidē.

Diskusiju veicināja fakts, ka pieaug bērnu un jauniešu skaits, kam tiek diagnosticēts cukura diabēts, kā arī tas, vai skolas vide vienmēr ir droša un atbalstoša šādam bērnam. Ziņojuma laikā tika siegta informācija par to, kas ir cukura diabēts, kā tas izpaužas, kā arī tas, kā glikozes līmeņa svārstības asinīs var ietekmēt bērna psihoemocionālo un fizisko stāvokli. Uzmanība tika pievērsta arī diabēta akūtajām komplikācijām – hipoglikēmijai un diabētiskai ketoacidozei, vai zinām kā rīkoties un ko labāk darīt šādā situācijā, lai veiksmīgāk varētu sniegt atbalstu un palīdzēt bērnam.

Diskusijas nobeigumā klausītājiem raisījās pardomas par to, cik būtiska ir atbalstoša vide un informēti cilvēki līdzās, lai mazais cilvēkbērns ar cukura diabētu varētu sevi veiksmīgi realizēt izglītības procesā, un justies drošs situācijās, kad piedzīvo krasas glikozes līmeņa svarstības un veselības stāvokļa pasliktināšanos.

Nobeigumā tika ieskicēti arī turpmākie sadarbības virzieni – informācijas apmaiņa ar skolu un pirmskolas izglītības iestāžu ārstniecības personālu – māsām.

Paldies par pozitīvo sadarbību un atbalstu Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājai Kristīnei Niedrei – Latherei.

15 Mar

Biedrības kopsapulce

Informējam, ka šā gada 24.martā plkst.11-00 Europa City Amrita notiks ikgadējā biedru kopsapulce. Kopsapulcē tiks sniegts atskats par padarīto iepriekšējā gadā, kā arī sniegta informācija par nākotnes plāniem. Pirms kopsapulces interesentiem iespēja iegūt informāciju un padomus, veikt cukura līmeņa noteikšanu,noskaidrot medicīnas kompāniju piedāvājumus, kā arī iegūt informāciju par uztura bagātinātājiem un citām noderīgām lietām. Savukārt pēc kopsapulces būs iespēja ieklausīties uztura zinātnieces Jolantas Ozolas ieteikumos par veselīgu uzturu.

05 Feb

Diabēts un pēdas (L.Ēriksone, valdes locekle, Ambulatorās aprūpes māsa)

Diabēta slimniekiem jāpievērš liela uzmanība savām pēdām un to stāvoklim, jo līdz pat 50% 2. tipa diabēta slimnieku ir diabētiskā neiropātija un pēdas ar augstu komplikāciju risku. Diabētiskās pēdas veidojas, kombinējoties sliktai asinsritei un neiropātijai.

Diabētiskā neiropātija var izraisīt nejūtīgumu vai nespēju just sāpes, karstumu un aukstumu. Diabēta slimniekiem ar neiropātiju var izveidoties sīkas brūces, tulznas, izgulējumi, kurus slimnieks nejūt. Ja šie sīkie savainojumi netiek ārstēti, var rasties komplikācijas un novest pie čūlām vai pat amputācijas. Neiropātija var izraisīt arī īkšķa deformācijas, āmurveida pirkstus un Šarko pēdas.

Paralēli diabēts bieži vien noved pie perifēro asinsvadu slimības, kas kavē cilvēka asinsriti. Artērijas sašaurinās, tas bieži noved pie nozīmīgi samazinātas asinsrites kāju lejas daļā un pēdās. Vāja asinscirkulācija veicina diabētiskās pēdas problēmas samazinot skābekļa un barības vielu piegādi ādai un citiem audiem, tāpēc brūces dzīst slikti. Vāja asinsrite var izraisīt arī pēdu pietūkumu un ādas sausumu, tā kavē dzīšanas procesus, un tas var novest pie čūlām, infekcijām un citām nopietnām pēdu problēmām.

Pēdu problēmu profilakse diabēta slimniekiem ir īpaši svarīga. Katru gadu vairāk kā miljonam cilvēku tiek amputēta kāja diabētiskās neiropātijas dēļ, tas nozīmē, ka katras 30 sekundes kāds cilvēks zaudē kāju.

Pēdas bojājums cukura diabēta pacientiem visbiežāk attīstās tad, ja vienlaikus pastāv vairāki riska faktori:

 • diabētiskā perifērā sensorā neiropātija,
 • trauma un mikrotraumatizācija (nepiemēroti apavi, staigāšana bez apaviem, svešķermenis apavos),
 • perifēro artēriju okluzīvā slimība,
 • pēdas locītavu deformācija,
 • anamnēzē pēdas čūla un/vai amputācija,
 • palielināts plantārais spiediens,
 • ierobežots pēdas locītavas kustīgums,
 • slikta CD metabolā kompensācija,
 • liels CD ilgums,
 • pasliktināta redze vai aklums,
 • hroniska nieru mazspēja,
 • gados vecāki pacienti ar CD,
 • slikta līdzestība,
 • zems sociāli ekonomiskais stāvoklis: zems izglītības, vidējo ienākumu līmenis.

Profesionāla diabēta pēdas aprūpe sevī ietver pacieta un aprūpes komandas (podologs, endokrinologs, ķirurgs, diabēta aprūpes māsa, māsa, ģimenes ārsts u.c.) efektīvu sadarbību.

Visu diabēta pacientu pēdām jāveic profilaktiska pārbaude vismaz reizi gadā (pie speciālista – podologa). Ja ir izteikti riska faktori, diabēta slimnieka pēdas jāpārbauda daudz biežāk (reizi mēnesī līdz reizi pusgadā).

Tas, ka bieži vien, pacientam nav sūdzību, vēl nenozīmē, ka nav attīstījušies pēdas bojājumi — var būt neiropātija, perifērisko asinsvadu slimība vai pat čūla, kas neizraisa pacientam nekādus subjektīvus simptomus. Obligāta ir abu pēdu apskate, novērtēšana un bojājumu konstatēšana.

Vienkārša ikdienas pēdu kopšana var pasargāt no nopietnām problēmām:

 • Cukura līmeņa asinīs regulāra un atbilstoša kontrole.
 • Pēdu pārbaude katru dienu – Var būt problēmas, par kurām pacients nezina. Abu (!) pēdu apskate, novērtēšana un sekojošu bojājumu konstatēšana. Jāpārbauda: ādas stāvoklis, svīšana vai tās zudums, pēdas velve, temperatūra, pulss, locītavu kustīgums un gaita. Jāpārliecinās, vai nav radušies šādi bojājumi: infekcija, čūlas, tulznas, bullas, deformācija, muskuļu hipotrofija, vai uz pēdām nav brūces, sarkani plankumi, pietūkums vai iekaisuši nagi. Jāveic arī apavu apskate. Pēdu pārbaudei jākļūst par ikdienas sastāvdaļu. Ja ir grūtības noliekties pie pēdām, izmantot spoguli vai jāpalūdz kādam ģimenes loceklim apskatīt pēdas. Ja brūce, tulzna, sasitums nesāk sadzīt pēc vienas dienas, nekavējoties jāgriežas pie ārstējošā ārsta.
 • Mazgāt pēdas katru dienu. Mazgāt pēdas siltā, nevis karstā ūdenī. Nemērcēt pēdas, jo āda pēc tam kļūs sausa. Pirms vannošanās vai dušas jāpārbauda ūdens, lai tas nav par karstu, izmantojot termometru vai elkoni. Labi nožāvēt pēdas arī starp pirkstiem. Lai uzturētu pirkststarpas sausas var izmantot talka pūderi.
 • Uzturēt ādu, mīkstu un gludu.
 • Vienmēr nēsāt zeķes un kurpes. Nestaigāt basām kājām pat telpās! Ir ļoti vienkārši uzkāpt uz kaut kā tāda, kas var savainot pēdas. Vienmēr kurpēs nēsāt bez vīļu zeķes, lai izvairītos no tulznām un noberzumiem. Zeķēm jābūt no materiāla, kas aizvada mitrumu prom no ādas. Vienmēr pārbaudīt kurpju iekšpuses pirms tās uzvilkt. Nēsāt kurpes, kas der un labi pasargā pēdas. Pareizi apavi un ortopēdiskās zolītes ir ļoti nozīmīgas, rūpējoties par diabēta pacienta pēdām. Ortopēdiskajām zolītēm jāmazina spiediens uz pēdas pārslogotajām vietām, kur ir liels risks attīstīties čūlām. Diabēta pacienta apaviem jānodrošina šādi aizsardzības elementi: augsta un plata telpa pirkstu apvidū, izņemamas zolītes, lai būtu iespējams ievietot ortopēdiskās zolītes, stingras papēžu kapes atbalstam un stabilitātei un atvieglots pēdas pārvēliens iešanas laikā. Vidēji augsts, stabils papēdis (3—4 cm), gatavoti no ādas vai cita gaisu caurlaidīga materiāla. Ilgstošai valkāšanai nav piemēroti gumijas vai sintētiska materiāla apavi. Īpaši bīstami ir tieši šaurie un seklie apavi. Tie nospiež pēdu, traucē tās kustības iešanas laikā. Diabēta pacientiem nav ieteicamas arī kurpes bez siksniņām un kapes. Cukura diabēta pacientiem ieteicams valkāt kokvilnas zeķes ar sintētikas saturu mazāk par 30%. Zeķes nedrīkst būt pārāk ciešas, augšmalas valnīšiem jābūt brīviem, lai neradītu nospiedumus. Pacientam jāatgādina, ka zeķes jāmaina katru dienu. Diabētiskās pēdas aizsardzībai nepieciešamas arī bez vīļu zeķes, kas nerada spiedienu, jo apņem kāju, kopējot pēdas, locītavas un kājas formu. Ieteicamas speciālās dubultās diabētiskās zeķes bez iekšējām šuvēm un ar atsevišķām kabatiņām katram pirkstam.
 • Pasargāt pēdas no karstuma un aukstuma – vienmēr nēsāt kurpes pludmalē un uz karstas ietves. Vasarā uz pēdu virspusēm lietot pretiedeguma krēmu ar aizsargfiltru, lai pasargātu pēdu virspuses no saules. Nelikt pēdas tuvu radiatoriem un atklātai ugunij. Nelietot karsta ūdens pudeles vai termoforus pēdu sildīšanai. Ja salst kājas, naktī nēsāt bez vīļu zeķes. Aukstā laikā regulāri pārbaudīt pēdas, lai pasargātu tās no apsaldējumiem.
 • Uzturēt asinsriti pēdās. Pacelt pēdas, kad sēž. Kustināt kāju pirkstus, nostiept un atliekt pēdas, lai uzlabotu asinsriti pēdās un kājās. Ilgstoši nekrustot kājas, nenēsāt ciešas zeķes, elastīgās vai gumijas saites ap kājām. Diabēta slimnieki nedrīkst nēsāt izstrādājumus, kas var traucēt asinsriti. Nesmēķēt, jo smēķēšana samazina asins plūsmu pēdās. Ja ir augsts asinsspiediens vai holesterīna līmenis asinīs, ievērot ārsta noradījumus, lai tos samazinātu.
 • Būt aktīvam. Sadarbībā ar ārstu vai fizioterapeitu izvēlēties vingrojumu programmu, kas ir piemērota. Iešana, dejošana, peldēšana un riteņbraukšana ir aktivitātes, kas ir pēdām saudzīgas. Izvairīties no aktivitātēm, kas pārmērīgi noslogo pēdas, piemēram, skriešana un lēkšana. Vienmēr iekļaut neilgu iesildīšanās un atsildīšanās periodu. Nēsāt aizsargājošus sporta apavus, kas labi der un nodrošina labu atbalstu.
 • Imunitāti nostiprinoši pasākumi — sabalansēts uzturs, aktīvs dzīvesveids, līdzsvarots darba/atpūtas (miega) režīms, pietiekams vitamīnu, mikroelementu daudzums.
 • Regulāri konsultēties ar ārstu.
22 Nov

Veiksmīgi tiek turpināta sadarbība ar Liepājas Neredzīgo biedrību

 

13.novembrī Liepājas Neredzīgo biedrība organizēja Starptautiskai neredzīgo dienai –  13. novembrim – veltītu svētku gājienu. Tā mērķis bija pievērst sabiedrības uzmanību ar redzes invaliditāti saistītām tēmām un cilvēku ar redzes invaliditāti integrācijai sabiedrībā.

Šī noslēguma pasākuma ietvaros, kas norisinājās Liepājas Neredzīgo biedrības telpās Liepājas Diabēta biedrība sadarbībā ar RSU Liepājas filiāles studiju programmas „Māszinības” un „Ārsta palīgs” studentiem nodrošināja veselības mērījumus visiem interesentiem.

Veselības mērījumus izmantoja 28 interesenti, kuriem tika noteikts glikozes līmenis asinīs, arteriālais asinsspiediens, pulss, kā arī pārbaudīts skābekļa saturs asinīs. Visiem dalībniekiem tika piedāvāta iespēja veikt ķermeņa fiziometrisko rādītāju noteikšanu – ķermeņa svars, ķermeņa masas indekss, ķermeņa iekšējo (viscerālo) tauku daudzuma noteikšana, muskuļu spēka noteikšana.