22 Mai

Kopā būšana ar Janajiem medijiem

Liepājas Diabēta biedrība, pateicoties Liepājas pilsētas pašvaldības piešķirtajam līdzfinansējumam projektu konkursa “Ilgtermiņa veselības veicināšanas pasākumi ar plašu sabiedrības iesaisti” ietvaros, organizē pasākumu ciklu “Novērtē veselību – izzini diabēta riskus”. Cita starpā veselības mērījumi notika arī Liepājas universitātes Jauno mediju vidū. Eksāmenu drudža pārņemti, taču sprigani, jautri, zinātkārti un galvenais – gana veselīgi!  Paldies pasākuma dalībniekiem, kas padarīja gana nopietnu pasākumu par gana atraktīvu!  Vēlam jums visiem megalabas sekmes eksāmenu kārtošanā/bakalaura aizstāvēšanā!!!