25 Feb

Biedrības vadītājas maiņa

Ināra Hedviga Pūpola

Biedrība informē, ka ar 2021.gada 18.janvārī biedrības vadītāja Agija Kudrēviča tiešo amata pienākumu dēļ ir atstājusi valdes priekšsēdētāja amata vietu. Šobrīd biedrību vada valdes priekšsēdētāja vietniece Ināra Hedviga Pūpola.

Kā līdz šim, nepieciešamības gadījumā informāciju var iegūt pa tālruni 20007830. Klātienē klienti tiek pieņemti tikai tādā gadījumā, ja nav iespējams informāciju saņemt telefoniski, piemēram, nepieciešams saņemt informatīvos materiālus, samaksāt biedru naudu, ja nav iespējams to izdarīt ar internetbankas palīdzību un citos jautājumos, ja ir tāda nepieciešamība.

Biedrība informē, ka biedru kopsapulce, kura kā ik gadu notika marta mēnesī, šobrīd vēl netiek plānota sakarā ar COVID – 19 pandēmiju, straujo infekcijas riska izplatību un ārkārtas situāciju Latvijā līdz 2021. gada 6. aprīlim. Par turpmāko virzību tiks apziņots katrs biedrs telefoniski.