06 Apr

Atskats uz pagājušā gada veikumiem (biedrības valdes priekšsēdētāja A.Kudrēviča)

Šā gada 24.martā notika ikgadējā biedru kopsapulce, kurā tika apkopots iepriekš paveiktais.

2017.gadā biedrība ir organizējusi un novadījusi četras informatīvās dienas, kā arī organizējusi divus papildus pasākumus- sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāli un otru – ar organizāciju “Par sirdi”.

Pieredzes apmaiņas ietvaros biedrība 2017.gadā apmeklēja Saldus diabēta biedrību, Talsu diabēta biedrību un Liepājas Neredzīgo biedrību.

Biedrības vadītāja 2017.gada septembrī apmeklēja diabēta konferenci Lisabonā, iegūstot zināšanas par jaunākajām medicīniskajām tehnoloģijām un citām inovācijām diabēta jomā.

Lielāko daļu no 2017.gada tika organizēta arī uztura apmācība, vingrošana fizioterapeita uzraudzībā, kā arī nūjošana. Biedrība ir piedalījusies vairākos projekta konkursos, lai piesaistītu līdzfinansējumu. 2017.gada nogalē tika uzsākts darbs ar Liepājas mācību iestādēm, tādējādi biedrībai piesaistot bērnus, jauniešus, kā arī pedagogus un mācību iestāžu medicīnas personālu.

Paralēli tam vienu reizi nedēļā biedriem un citiem interesentiem ir iespēja ierasties biedrības dienas centrā, lai iegūtu nepieciešamo informāciju, saņemtu jaunu glikometru, adatas šļircēm un autolancetēm.

Arī šajā gadā biedrība plāno turpināt ikdienas darbu un organizēt vairākus pasākumus, par kuriem informācija būs pieejama turpmāk.